OM OSS

 

Urstad Gård er ett gårdsbruk sentralt i Rygge kommune, Østfold.

Urstad gård er ett gammelt tun med en lang historie tilbake til middelalderen hvor det lå under en av Rygges store herregårder. I 1860 ble Urstad slik vi kjenner gården i dag utskilt. Gården ligger i dag innenfor Værne Kloster utvalgte kulturlandskap ved Rygge kirke.

 I våningshuset bor Besta og Bestefar, som ligger akkurat ett lite kappløp unna gårdens gamle kårhus hvor Harald bor med sin familie som er 5.generasjon i drifta. Ann Kristine er inngiftet og husets 3 barn Anne Toril, Johanne og Lars Emil er ett aktivt trekløver med mange jern i ilden.

Høsten 2018 er det 50 vinterfôra sau i fjøset, 16 slaktelam på beite, 10 verpehøner og 1 hane i bryggerhuset, 2 gris i kjøkkenhagen og 1 hund og 1 katt i huset. Gården er lagt om til økologisk drift og fjøset er oppgradert og bygget om til løsdrift med mulighet til utegang for gårdens sauer.

Om sommeren gjør sauen en viktig og god jobb ved å holde gamle gjengrodde beiter åpne i kommunens ærverdige kulturlandskap. En viktig del av dette er å ta vare på gamle fornminner og bevare historien for kommende generasjoner. Steingjerder, monumentale trær og kulturbeiter tas vare på i arbeidet når vi legger til rette for nåtidens beitedrift.